Financing - 25 jun 2021

Product lifecycle: Hoe de economische waarde van aankopen verlengen

SHARE

circu banner

In deze laatste blog in onze reeks over veranderende aankoopmodellen en met name de impact van device-as-a-service op ‘purchasing’, bekijken we de rol van de circulaire economie hierin. De circulaire economie wint aan belang, organisaties kijken niet langer alleen naar people en profit maar ook meer en meer naar onze planet. Het principe van device-as-a-service en product-dienstcombinaties is in de circulaire economie een van de belangrijkste en meest innovatieve businessmodellen. De klassieke lineaire purchaser vervelt stilaan tot circulaire aankoper.We weten allemaal dat we door schaarste anders moeten omspringen met bepaalde grondstoffen, maar ook bevolkingsgroei en het klimaat spelen een belangrijke rol. Met name in de elektronicabranche laat de schaarste van bepaalde grondstoffen zich gevoelen.

Dat is een globale uitdaging en de nieuwe, circulaire businessmodellen lijken net op tijd door te breken.

HubSpot Video

Het Brusselse Billy Bike bijvoorbeeld haalde bijna een miljoen autokilometers van de baan.

Te weinig controle over volgende loops in lineair model

In onderstaande grafiek zie je goed het verschil tussen de klassieke, lineaire waardeketen en het circulaire waardemodel. In de lineaire keten verlies je als producent of dienstverlener alle controle over je product eenmaal je het hebt verkocht.

 

De waarde van het materiaal zit volledig in handen van de consument of afnemer, terwijl die de minst goede positie heeft om de waarde te gaan maximaliseren. Hij heeft geen zicht op volgende, potentiële loops, maar ook geen verdere afzetmarkt.

Een circulaire service provider daarentegen, zal er alles aan doen om zijn product meerdere levens te geven. Hij zal proberen om de levensduur ervan te verlengen door het te herstellen, bepaalde componenten te hergebruiken in nieuwe productiecycli en uiteindelijk te recycleren.

Vanuit zakelijk perspectief zal hij zijn product na één gebruik terugnemen, refurbishen en zo een tweede of zelfs derde leven laten hebben bij andere klanten met andere functionele behoeften.

Waardecreatie ontkoppelen van grondstofverbruik

Die nieuwe businessmodellen moeten ervoor zorgen dat de creatie van waarde, dus effectief ook monetaire winst, ontkoppeld wordt van het verbruik van grondstoffen. Device-as-a-service is dus een compleet ander economisch model dan de traditionele lineaire modellen van make-sell-use-waste.

276_Shift-4_1200x627_f

Het bezit blijft in een circulair businessmodel bij de producent die beste garantie kan geven op volgende loops voor zijn product.


Vandaag zijn er heel wat strategieën om het gebruik van producten te optimaliseren: de deeleconomie, hergebruik, refurbishing, enzovoort.

Daarbij hanteren circulaire aankopers 4 belangrijke doelstellingen:

  • de hoeveelheid van materialen verlagen (door meer te delen of hergebruiken)
  • het aantal ‘virgin’ materialen verlagen (door meer te recycleren)
  • de gebruiksduur van materialen verlengen
  • meer inzicht krijgen in de volgende loops

Hoe kunnen producten, materialen en componenten zo lang mogelijk voor economische meerwaarde zorgen?

New call-to-action

Door in te zetten op device-as-a-service in hun productaankopen vinken aankopers alle doelstellingen af, maar het vraagt om een andere blik op kostberekening en de functionele specificatie van wat ze nodig hebben. Dat maakt het voor aanbieders iets moeilijker, maar geeft hen ook meer duidelijkheid én vrijheid.

Aan de andere kant van het spectrum ontwikkelen wij financieringsoplossingen op maat van de circulaire businessmodellen, met huur- en as-a-service-oplossingen die ook terugname en volgende loops omvatten. In het kader van ons Green Deal engagement helpen we bedrijven en overheden de overstap van bezit naar gebruik te vereenvoudigen.


4 shifts vanuit een aankoopperspectief

De voorbije twee jaar is het klassieke aankoopproces dus haast ongemerkt geëvolueerd. Hier zijn de 3 andere grote trends naast de shift van lineair naar circulair:

  1. Shift van bezit naar gebruik
  2. Shift van technisch naar functioneel specifiëren
  3. Shift van prijs naar total cost

New call-to-action

Gerelateerde artikelen

iceberg small

Financing

Het einde van het prijsjagen

In onze vorige blogpost over de nieuwe, moderne aankoopstrategieën bleek al dat almaar meer nieuwe service-based waardeproposities opduiken in B2B en ...

LEES MEER +
plus besoin d etre proprietaire

Financing

We hoeven niet eigenaar meer te zijn, dat verandert het aankoopbeleid

In onze vorige blog over de recente verschuivingen in het aankoopproces van publieke en privéorganisaties zagen we al dat bedrijven en ...

LEES MEER +